För vårdpersonal i Sverige

Beställ material

Material om LIBTAYO

Här kan du ladda ned material om LIBTAYO som PDFer. Vill du beställa material till din klinik så gör du det på Beställ material. Materialet är kostnadsfritt och lämnas ut av Sanofi representant eller skickas till kliniken. Vi levererar till vårdpersonal, inom Sverige.

 

Ladda ned patientinformation som PDF

Libtayo Patientinformation

PatientbroschyrLIBTAYO_patientbroschyr.pdf

Libtayo RMP: Patientguide

Libtayo_Patientguide.pdf

RMP: Patientvarningskort

RMP Libtayo_Patientvarningskort.pdf