För vårdpersonal i Sverige

LIBTAYO förstärker T-cellssvaret, inklusive det antitumorala svaret1,2

LIBTAYO är en helt human, immunoglobulin G4 (IgG4), monoklonal antikropp, som binder till programmerad celldöd-1 receptorn (PD-1) och hämmar dess interaktion med liganderna PD-L1 och PD-L2.

PD-1 = programmerad celldöd-1-receptor,
PD-L1 = programmerad celldödligand-1,
PD-L2 = programmerad celldödligand-2.

Så fungerar LIBTAYO

Se filmen nedan som förklarar LIBTAYOS verkningsmekanism. 

 

 

 

MAT-SE-2000555(v 1.0) Nov 2020

Referenser:

  1. LIBTAYO® (cemiplimab) produktresumé.
  2. Migden MR et al. N Engl J Med. 2018; 379(4): 341-351.