För vårdpersonal i Sverige

LIBTAYO gav betydelsefull minskning av tumörer i EMPOWER CSCC-1-studien hos patienter med avancerad CSCC1,2

Nedan finns exempel på patienter från studien som svarat på behandling*.

 

Partiell respons (PR)
Lokalt avancerad CSCC
ej kandidat för kurativ kirurgi eller kurativ strålning.

Historik:

 Man, 57 år

 Lesion på öra

• Tidigare strål- och cellgiftsbehandling (karboplatin och paklitaxel)

Resultat:

 Bäst total respons: PR enligt sammantagen bedömning (RECISTS 1.1 + WHO-kriterier) av oberoende central granskning

 Bäst förändring av mållesioner: -95 % enligt WHO-kriterier

 Visar reepitelisering av sår

 

Detta är ett exempel från de 43,6 % av patienterna i grupp 2 som hade en objektiv respons (30,8 % PR + 12,8 % CR) i kliniska försök. Individuella behandlingsresultat kan variera.

 

CR, komplett respons; PR, partiell respons; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; WHO, World Health Organization.

Partiell respons (PR)
Lokalt avancerad CSCC 
ej kandidat för kurativ kirurgi eller kurativ strålning.
 

Historik:

 Man, 70 år

 Lesion på hjässa och öra
 

Resultat:

 Bäst total respons: PR enligt sammantagen bedömning (RECISTS 1.1 + WHO-kriterier) av oberoende central granskning

 Bäst förändring av mållesioner: -1,9 % enligt WHO-kriterier

 

Detta är ett exempel från de 43,6 % av patienterna i grupp 2 som hade en objektiv respons (30,8 % PR + 12,8 % CR) i kliniska försök. Individuella behandlingsresultat kan variera.

 

CR, komplett respons; PR, partiell respons; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; WHO, World Health Organization.

Partiell respons (PR)
Metastaserande CSCC
ej kandidat för kurativ kirurgi eller kurativ strålning.

 

Historik:

 Man, 85 år

 Lesion ovanför nyckelben

• 3 tidigare strålningsregimer

 

Resultat:

 Bäst total respons: PR enligt sammantagen bedömning (RECIST 1.1 + WHO-kriterier) av oberoende central granskning

 Bäst förändring av mållesioner: -80,7 % enligt RECISTS 1.1

 

Detta är ett exempel från de 43,6 % av patienterna i grupp 2 som hade en objektiv respons (30,8 % PR + 12,8 % CR) i kliniska försök. Individuella behandlingsresultat kan variera.

 

CR, komplett respons; PR, partiell respons; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; WHO, World Health Organization.

Partiell respons (PR)
Metastaserande CSCC

 

Historik:

 Man, 66 år

 Lesion på nyckelben

Resultat:

 Bäst total respons: PR enligt sammantagen bedömning (RECISTS 1.1 + WHO-kriterier) av oberoende central granskning

 Bäst förändring av mållesioner: -71,7 % enligt RECIST 1.1

 

Detta är ett exempel från de 49,2 % av patienterna i grupp 1 som hade en objektiv respons (32,2 % PR + 16,9 % CR) i kliniska försök. Individuella behandlingsresultat kan variera.

CR, komplett respons; PR, partiell respons; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; WHO, World Health Organization.

Partiell respons (PR)
Lokalt avancerad CSCC 
ej kandidat för kurativ kirurgi eller kurativ strålning.
 

Historik:

 Man, 65 år

 Lesion på främre delen av örat

Resultat:

• Bäst total respons: PR enligt sammantagen bedömning (RECISTS 1.1 + WHO-kriterier) av oberoende central granskning**

• Bäst förändring av mållesioner: -100 % enligt WHO-kriterier

 

Detta är ett exempel från de 43,6 % av patienterna i grupp 2 som hade en objektiv respons (30,8 % PR + 12,8 % CR) i kliniska försök. Individuella behandlingsresultat kan variera.

 

**För att kunna karakterisera responser som kompletta, när det är möjligt, utfördes sammantagen värdering av mållesioner från både digitalt medicinskt fotografi (WHO-kriteria) och radiologi (RECIST 1.1), som komplement till utvärdering av icke-mållesioner och uppstådda nya lesioner. Den här patienten uppfyllde inte all nödvändig kriteria för att klassificeras som en total komplett respons.

CR, komplett respons; PR, partiell respons; RECIST, Response Evaluation Criteria in Solid Tumors; WHO, World Health Organization.

 

*Grupp 1: ORR 49,2 % (95 % CI: 35,9; 62,5), Grupp 2: ORR 43,6 % (95 % CI: 32,4; 55,3), Grupp 3: ORR 41,1 % (95 % CI: 28,1; 55,0)

Referenser:

  1. LIBTAYO® (cemiplimab) produktresumé.
  2. Migden MR et al. N Engl J Med. 2018; 379(4): 341-351.