För vårdpersonal i Sverige

Sammanfattning av immunrelaterade biverkningar med LIBTAYO®1

Frekvens, tid till symtomdebut och duration för immunrelaterade biverkningar (irARs) i kliniska studier

 

 

Tabellen baseras på exponering för LIBTAYO hos 816 patienter med avancerade solida tumörer som erhöll LIBTAYO som monoterapi i 4 kliniska studier.1

  • irARs inträffade hos 22,1% av patienterna och ledde till permanent utsättning av LIBTAYO hos 4,0% av patienterna1
  • I LIBTAYO-armen var de vanligaste irARs hypotyreos (7,5%), hypertyreos (3,3%), pneumonit (3,2%), hepatit (2,0%), kolit (2,2%) och immunrelaterade hudbiverkningar (1,6%)1

 

* Meningit är en samlingsterm som innefattar meningit och aseptisk meningit.

Encefalit är en samlingsterm som innefattar encefalit och icke-infektiös encefalit.

Perifer neuropati är en samlingsterm som innefattar neurit och perifer neuropati.

§ Myokardit är en samlingsterm som innefattar autoimmun myokardit och myokardit.

|| Perikardit är en samlingsterm som innefattar autoimmun perikardit och perikardit.

Artrit är en samlingsterm som innefattar artrit och polyartrit.

|| Perikardit är en samlingsterm som innefattar autoimmun perikardit och perikardit.

irARs = immunrelaterade biverkningar.

Material för riskminimering, inklusive en patientguide och ett patientvarningskort finns tillgängliga för vårdpersonal som behandlar patienter som förskrivits LIBTAYO. Digitala versioner kan laddas ner på Sanofi.se

 

Om du har några frågor eller om du vill ha tryckta versioner av materialet är du välkommen att kontakta Sanofi Medical Information:

Telefon: 08-634 50 00
E-post: infoavd@sanofi.com