För vårdpersonal i Sverige

Den höga mutationsbördan vid avancerad CSCC stödjer användning av PD‑1‑hämmare1‑3

 

En hög mutationsbörda kan leda till att neoantigen bildas, vilket ökar sannolikheten för immunigenkänning av tumörceller. Tumörcellerna svarar genom immuncheckpoint inhibering för att hämma immuncellerna och på så vis undgå igenkänning. Återaktivering av immunigenkänningen ökar sannolikheten för ett immunologiskt behandlingssvar. CSCC har en av de högsta mutationsbördorna av över 100 tumörtyper.4-7

 

Mutationsbörda för tumörgenom vid avancerad CSCC jämfört med melanom och andra typer av skivepiteltumörer

Illustration av Sanofi, baserad på referens 1 figur 2A. 


HNSCC = skivepitelcancer i huvud och hals
LUSC = skivepitelcancer i lunga

CSCC = kutan skivepitelcancer
Mb = megabas

 

 

Referenser:

  1. Pickering CR et al. Clin Cancer Res. 2014;20(24):6582-6592.
  2. Goodman AM et al. Mol Cancer Ther. 2017; 16(11):2598-608.
  3. Yarchoan M et al. N Engl J Med. 2017;377(25):2500-2501.
  4. Schumacher TN et al. Science. 2015;348(6230):69-74.
  5. Liontos M et al [published online for public access]. Ann Transl Med. 2016;4(14):264. doi:10.21037/atm.2016.07.11.
  6. Buchbinder EI et al. Am J Clin Oncol. 2016;39(1):98-106.
  7. Chalmers ZR et al [published online for public access]. Genome Med. 2017;9(1):34. doi:10.1186/s13073-017-0424-2.