För vårdpersonal i Sverige

Kutan skivepitelcancer, CSCC, är den näst dödligaste formen av hudcancer1

 • CSCC ligger bakom en majoritet av alla dödsfall av icke-melanom hudcancer1

 • En mortalitet på över 70 % har rapporterats för patienter med regionala metastaser eller fjärrmetastaser2-5

Referens 6-13

För många patienter med avancerad CSCC är prognosen dålig3

I ett tidigt stadium går CSCC oftast att bota genom kirurgi och/eller strålning, men för patienter med avancerad CSCC är prognosen sämre.2-5

Upp till 8 % av de som drabbas av CSCC får lokalt återfall och metastaseringsrisken är cirka 2-4 %.14-15

  

Referenser:

 1. Cancer i siffror 2018 Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete. https://www.cancerfonden.se/cancer-i-siffror. Last accessed on 18.06.2020
 2. Karia PS et al. JAMA Dermatol. 2017; 153(8): 781–788.
 3. Brunner M et al. Head Neck. 2013; 35(1): 72–75.
 4. Burton KA et al. Am J Clin Dermatol. 2016; 17(5): 491–508.
 5. Oddone N et al. Cancer. 2009; 115(9): 1883–1891.
 6. Brougham ND et al.Journal of surgical oncology. 2012;106(7):811-5.
 7. Schmults CD et al. JAMA Dermatol. 2013;149(5):541-7.
 8. Picard A et al. JAMA Dermatol. 2017; 153(4): 291–298.
 9. Gold KA et al. Cancer. 2018; 124(10): 2169–2173.
 10. William WN Jr, et al. J Am Acad Dermatol. 2017; 77(6): 1110–1113.e2.
 11. Preneau S et al. J Dermatolog Treat. 2014; 25(5): 424–427.
 12. Foote MC et al. Ann Oncol. 2014; 25(10): 2047–2052.
 13. Dereure O et al. Dermatology. 2016; 232(6): 721–730.
 14. Samstein RM et al. J Skin Cancer. 2014; 2014: 284582.
 15. Jarkowski A et al. Am J Clin Oncol. 2016; 39(6): 545–548.