För vårdpersonal i Sverige

Kutan skivepitelcancer (CSCC) är mycket vanligt och förekomsten ökar1-2

 

Incidens av CSCC i Sverige:

CSCC (Cutaneous Squamous Cell Carcionoma) är den näst vanligaste maligna hudtumören. Antal fall av skivepitelcancer i Sverige är 81,3 män och 61,2 kvinnor per 100 000 invånare och år.2

Insjuknande:

Grafen nedan visar insjuknande fall per 100 000 invånare i skivepitelcancer samt övrig hudcancer, år 1980-2016 i Sverige. I antal fall ingår annan hudcancer men inte malignt melanom eller basalcellscancer*2

 

 

Illustration av Sanofi, baserad på referens 2.

 

Det finns 4 viktiga riskfaktorer för utveckling av CSCC:

Faktorer som gör att man riskerar att drabbas är solexponering3, ljus hud4,5, manligt kön5 och genetiska faktorer6.

 

*Åldersstandardisering enligt Sveriges befolkning 2016

Referenser:

  1. Lomas A, et al. Br J Dermatol. 2012; 166(5): 1069–1080.
  2. Cancer i siffror 2018 Cancerfonden och Socialstyrelsen i samarbete. https://www.cancerfonden.se/cancer-i-siffror. Last accessed on 27.08.2019.
  3. Ramos J et al. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2004;13(12):2006–2011.
  4. Zanetti R et al. Br J Cancer. 1996;73(11):1440–1446.
  5. Califano JA et al. In: Amin MB et al, eds. AJCC Cancer Staging Manual. 8th ed. Springer; 2017:171-181. Venables ZC, et al. JAMA Dermatol. 2018; doi: 10.1001/jamaderma tol.2018.4219
  6. Harwood CA et al. Acta Derm Venereol. 2016;96(1):3-16.